Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart – R. Thaler & Cass Sunstein

How to influence people

Waarom moet je het lezen?

Een tekening van een vlieg in het urinoir om je beter te doen mikken, stickers van voetstappen die je onbewust naar de trap – en niet de roltrap – leiden, fruit op ooghoogte in de kantine,… Het zijn de meest gekende voorbeelden van nudging: een klein duwtje in de rug om je betere beslissingen te doen nemen.

Maar nudging is niet enkel interessant voor het dagelijks leven. Ook wanneer je een klantenervaring uitdenkt, komt deze kennis goed van pas. Het meest interessante deel van het boek voor de customer experience is het hoofdstuk ‘keuzearchitectuur’. Daar leer je hoe je de inzichten kan gebruiken om keuzes van klanten te beïnvloeden. Enkele voorbeelden die ze geven is het gebruik maken van standaardopties (de weg van de minste weerstand), waarschuwingssignalen voor fouten inbouwen of gebruik maken van collaborative filtering (“andere lezers kochten ook deze boeken”).

Wat is het centrale idee?

Sinds het verschijnen van dit boek van Thaler en Sunstein kan nudging op steeds meer belangstelling rekenen. We weten ondertussen dat we lang niet altijd weloverwogen rationele keuzes maken. We laten ons leiden door onze automatische, intuitïeve geest en die leidt ons niet altijd tot de ‘beste’ keuzes: de lift in plaats van de trap, fastfood in plaats van een zelfgemaakte maaltijd, geld uitgeven in plaats van sparen,…

Ons automatisch gedrag is makkelijk te verleiden en te misleiden. Bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden op een bepaalde manier te presenteren. Denk maar aan de kracht van de default optie.

In dit boek lees je hoe je hulpmiddelen inbouwt om klanten, patiënten, burgers,… betere beslisingen te laten nemen. Je kan mensen onbewust nudgen zonder daarbij de keuzevrijheid in de weg te staan.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leer je wat de psychologie achter nudging is. Het tweede en het derde deel gaan over de toepassing van de theorie in de praktijk. Je leest er veel voorbeelden van nudging op het gebied van respectievelijk financiën en de samenleving.

How to influence people

Het is vooral het eerste deel dat het meest interessant is. Daarin leer je wat de psychologie achter nudging is en hoe we ons laten beïnvloeden. Bijvoorbeeld door onze neiging om te willen conformeren of onze voorkeur voor de status-quo. De overige delen gaan over toepassingen in de praktijk met betrekking tot gezondheid, geld, de samenleving, …

Kortom, Nudge biedt ons een verzameling nieuwe inzichten en opvattingen die van belang kunnen zijn voor zowel individuen, leiders van organisaties en overheden, beleidsmakers en politici.

Horst-Remes-Customer-Strategy-Expert
Geschreven door Horst Remes Customer Strategy Expert @ Onestone