Neil Bearden

It is not what you say, but what they remember.”

Neil Bearden

Universitair hoofddocent Decision Sciences aan INSEAD

Tijdens het Vlerick Marketing Colloquium op 22 mei 2014

In zijn toespraak over communicatie (marketing, toespraken, presentaties) richtte Bearden zich op het inzicht dat mensen slechts een klein deel van wat je zegt onthouden. Ze onthouden het bovendien conceptueel, niet letterlijk.

Conclusie: je kunt maar beter heel duidelijk maken wat je precies bedoelt.