Six simple rules: How to manage complexity without getting complicated – Yves Morieux & Peter Tollman

six simple rules

Wat is het centrale idee?

In essentie gaat het boek over hoe u de prestatie van uw medewerkers op de meeste effectieve manier verbetert.

Heeft uw organisatie te maken met groeiende complexiteit? Dan zal u vermoedelijk ingrijpen op organisatiestructuur, regels, procedures en scorecards. En naar manieren zoeken om de mindset van uw mensen te veranderen.

Volgens de auteurs leiden beide methodes niet tot minder, maar tot méér complexiteit. En ligt de oplossing bij het creëren van de juiste context: “De prestaties van uw medewerkers met de minste inspanning verbeteren? Stop met zeggen of vragen wat ze moeten doen. En creëer voor hen de context voor de gewenste verandering” dixit Morieux en Tollman.

Waarom moet je het lezen?

Wenst u de cultuur van uw organisatie te veranderen, of werkt u aan een efficiëntere organisatiestructuur? Dan is dit boek een must-read.

De auteurs houden de gevolgen van frequent gebruikte performantie-verhogende methodes op een verfrissende manier tegen het licht. U krijgt zicht op eenvoudige handvaten om uw visie concreet te maken op de werkvloer.

Bij het lezen borrelen heel wat herkenbare situaties naar boven. U leest hier drie voorbeelden ter illustratie van een aantal denkpistes uit het boek.

KPI’s werken samenwerking tegen

Ondanks alle reeds gedane inspanningen, zeggen bedrijven nood te hebben aan méér en betere samenwerking.

De auteurs verklaren die aanhoudende behoefte: “Als u metingen enkel en alleen gebruikt om performantie te belonen, dan werken mensen ten koste van wat niet wordt gemeten: samenwerking.”

Wil u nauwere samenwerking bewerkstelligen? Creëer overkoepelende verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld door Back- en Front office samen verantwoordelijk te maken voor de klantentevredenheidsscores.

Opleiding leidt niet tot verandering

Bedrijven zetten bij verandertrajecten typisch in op opleiding. Hoewel het effect hiervan op gedragsverandering vaak wordt overschat.

Zo bevestigen ook Morieux en Tollman: “Vorming heeft geen zin wanneer de deelnemers worden geconfronteerd met te veel beperkingen”.

Creëer ruimte voor verandering

Is control waste ook uw stokpaardje? Wel, ook daar gaat het boek over.

De auteurs geven aan dat efficiëntiewinst niet alleen te vinden is in minder control waste. Er is ook aanzienlijke winst te boeken door méér ruimte te creëren voor de verandering die u wil realiseren. Zo zorgt het vergroten van de verantwoordelijkheidszin in de Front office (voor fouten en vergetelheden), voor aanzienlijk minder werklast en frustratie in de Back-office.

Stéphanie-'tFelt-Customer-Strategy-Expert
Geschreven door Stéphanie ’t Felt Customer Strategy Expert @ Onestone