Johan De Pelsmaeker

Wat ik in het bijzonder waardeer bij Onestone is hun open communicatie zonder omwegen, hun volharding  om veranderingsmoeheid  te doorbreken, en  hoe ze zichzelf gaandeweg overbodig maken in het waarmaken van hun opdracht.”