Wilt u uw mensen meekrijgen in uw klantgerichte strategie?

“Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen!” Is klantgerichtheid nog niet voldoende in uw cultuur ingebed? Voegen te weinig medewerkers de daad bij het woord? Neemt men instinctief beslissingen die het interne belang dienen, maar de klanttevredenheid niet ten goede komen?